Příležitosti a rizika v odvětví zámku hesel pomocí otisků prstů

2021/03/26

Příležitosti a rizika v odvětví zámku hesel pomocí otisků prstů
Se vzestupem konceptu inteligentní domácnosti se zámky hesel pro otisky prstů staly důležitou obrannou linií pro zabezpečení rodiny a také podpořily rozvoj trhu se zámky, ale znáte příležitosti a rizika, která existují?
Příležitost
1. Přijímání zámků kódů otisků prstů na trhu se významně zlepšilo díky humbuku výrobců a podniků, který vytvořil trend zámků otisků prstů vstupujících do tisíců domácností.
2. I když se technologie neustále zdokonaluje, odráží to, že kvalita zámku otisků prstů byla ve všech aspektech vylepšena.
3. Zahraniční investice přinesly popularitu zámků otisků prstů na novou úroveň.

Riziko
1. Slepě sledovat tento trend a bezúčelně se připojit k odvětví výroby otisků prstů, kvůli neznalosti trhu to skončilo skličujícím.
2. Když byly zámky na otisky prstů jen rudimentární formou na trhu, cenové války již začaly, takže se levné a nekvalitní zámky dostaly do rukou spotřebitelů, což spotřebitele poškodilo a zbrzdilo rozvoj tohoto odvětví.